Proiect tineret „Crede în TINEri”

Obiectul proiectului

Dobândirea unui mod sănătos de viaţă şi dezvoltarea calităţilor motrice şi de îndemânare prin sport ale tinerilor, stimularea vonluntariatului în rândul tinerilor, încurajarea programelor de protecție a mediului, stimularea implicării tinerilor în activități de promo vare a artelor: muzică, dans, promovarea iniţiativelor care vizează educaţia civică şi participarea tinerilor la viaţa comunităţii: civism – drepturile şi obligaţiile tinerilor, combaterea rasismului, educarea tinerilor asupra normelor și principiilor de îngrijire a sănătății, consumului de alcool și de droguri, combaterea violenței; Meseria – brățară de aur!

Descrierea proiectului

Proiectul se adresează tinerilor cu vârste de peste 14 ani, din familii defavorizate, din Cisnădie, Sadu, Țichindeal, Alțâna, Șura Mare, Șelimbăr și alte localități din județul Sibiu majoritatea fiind copiii de ieri ai Centrului nostru care, cu 10 ani în urmă au pașit timizi în Centrul de Zi al Asociației „Speranţă şi Zâmbet” Cisnădie.

Actorii proiectul ”Crede în TINEri !” sunt tinerii noștri, pe care dorim să îi ancorăm la realitățile vieții cotidiene, a realităților în care trăim, îi îndrumăm șii îi ajutăm să cunoască frunusețile și beneficiile naturii ,să aibă grijă față de mediul înconjurător ,dorim să-i învățăm, să-i orientăm și să-i ajutăm să creadă în ei și în viitorul lor în țara noastră, pentru integrarea în societate, prin educație pentru o dezvoltare sustenabilă.

În egală măsură proiectul ”Crede în TINEri!” se adresează nouă, celor care trebuie să ne implicăm activ, atât uman, cât și  material, în viitorul tinerilor noștri ,să-i sprijinim să-și găsească un drum în viață, să le îndrumăm pașii, să credem în ei și în viitorul lor!

Tinerii vor beneficia, fără nici o discriminare, de participarea într-o tabără, unde vor fi implicați activ în acțiuni educative și recreative, vor beneficia de experiența unor animatori și îndrumători, având posibilitatea dezvoltării abilităților personale.

 Trebuie ca tinerii să creadă în ei, iar noi  trebuie să credem în tineri!

 

Obiectivele proiectului

  1. încurajarea participării active a tinerilor la viața publică în vederea asumării responsabilităților individuale și de grup, educație civică;
  2. susținerea și stimularea voluntariatului în rândul tinerilor;
  3. susținerea participării tinerilor la programe de formare și instruire socio-profesională, de educație non-formală, de specializare, inclusiv pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial și al carierei;
  4. implicarea tinerilor în realizarea pe plan local a marilor agende europene şi în special a Green Deal, prin promovarea valorilor sustenabile, a dezvoltării durabile, pentru protejarea mediului și prin valorificarea naturii şi a patrimoniului natural;
  5.  încurajarea desfășurării activităților în aer liber, cu accent pe mișcare în natură, pe drumeție, ecoturism, oferind alternative sănătoase și sigure de petrecere a timpului în natură, activități de conectare cu mediul înconjurător, cu comunitățile locale, valorificarea patrimoniului local, cultural și natural;
  6.  încurajarea desfășurării activităților, în parteneriat, conectarea rural-urban.

Datele proiectului

Proiectul se desfășoară in perioada 1 iunie 2022 – 20 octombrie 2022.

Acest proiect este cofinanțat de Consiliul Județean Sibiu.